Blogs on guro


1
Teacher Ako!
Statistics for Teacher Ako!
Kwento ng mga guro; kagalingan, sakripisyo, pagmamahal, kalungkutan, burn-out, kabayanihan at patuloy na dedikasyon sa prospesyon ng pagtuturo. Kwento natin 'to.

Tags: teacher, guro, kwento, paaralan, kurikulum


Visitors: 3 | Report Blog