Blogs on university of the philippines


1
the carcosite
Statistics for the carcosite
dreams and nightmares of visual and literary im / material adrift carcosa, and r'lyeh. and anything in between.

Tags: literary, arts, komix, political, university of the philippines


Visitors: 4 | Report Blog
2
The CCAFI Blog
Statistics for The CCAFI Blog
This is the blog of the Concert Chorus Alumni Family, former members of the University of the Philippines Concert Chorus (UPCC).

Tags: UPCC, CCAFI, UP Concert Chorus, Philippine Choirs, University of the Philippines


Visitors: 4 | Report Blog
3
Toothpickblog
Statistics for Toothpickblog
Ang kwento ng buhay ng isang batang nakikisiksik sa mga gilid-gilid para maghanap ng silbi bago itapon o ngatain. Pag-ibig, buhay, kalungkutan... Nandito 'yan. Ikaw na lang ang wala.

Tags: tula, poems, essays about love, journal, University of the Philippines


Visitors: 1 | Report Blog