Blogs on reformed


1
Ang Tangi Mong Kaaliwan
Statistics for Ang Tangi Mong Kaaliwan
Ipinahahayag ang tangi nating kaaliwan sa buhay at kamatayan na nasa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesu-Kristo.

Tags: Bible, God, Christianity, Reformed, theology


Visitors: 24 | Report Blog