Blogs on otakore literantadodist


1
Literantado
Statistics for Literantado
Ang blog na ito - LITERANTADO, ay panulat ng may-akdang walang mapag-trip-pang gawin, taong-bahay, at wala namang galit sa Diyos (minsanan lamang ang mga nabanggit tulad ng “maging taong-bahay”, atbp.).

Tags: literal, literantado, otakore literantadodist, tadong panulat, panitikan


Visitors: 15 | Report Blog