Blogs on funny joke


1
Myx Jokes
Statistics for Myx Jokes
Ang Blog na ito ay nagnanais na mapangiti, mapatawa, at mapasaya tayong lahat. Ito ay koleksyon ng mga nakakatawang Jokes, Pictures, at Videos na nahahagilap lamang ni Myx sa Internet.

Tags: Funny Joke, Pinoy Jokes, Myx, Funny picture, Funny video


Visitors: 17 | Report Blog
2
Stress Busters
Statistics for Stress Busters
Your daily source of jokes, humors, funny pictures & videos

Tags: funny joke, humor, funny pictures, funnyy videos


Visitors: 1 | Report Blog