Blogs on crazy


1
Maquoleet!
Statistics for Maquoleet!
Kooly Maquoleet retells a dramatic, action, fantasy, (name a genre) story into an entertaining version that you would love to read.

Tags: makulit, kulit, naughty, crazy, nasty


Visitors: 4 | Report Blog
2
Gusot Mayaman
Statistics for Gusot Mayaman
Ang Gusot Mayaman ay hindi lamang para sa mga may kaya sa buhay. Para din ito sa mga taong simple at nangangarap. Balang araw ang aking barong ay 'GUSOT MAYAMAN'

Tags: quotes, personal, education, rantz, crazy


Visitors: 2 | Report Blog
3
The Eccentricities of Ajajaireh
Statistics for The Eccentricities of Ajajaireh
I write about anything and everything under the sun. My interests would range from art to food to video games to cute random things. My blog is basically an anything goes kind of blog.

Tags: Quirky, Crazy, Artsy


Visitors: 1 | Report Blog
4
yosimode
Statistics for yosimode
Crazy News Random stuff Freewares Tips and Tricks

Tags: crazy, random, freeware, tips, tricks


Visitors: 1 | Report Blog