Blogs on crazy


1
Gusot Mayaman
Statistics for Gusot Mayaman
Ang Gusot Mayaman ay hindi lamang para sa mga may kaya sa buhay. Para din ito sa mga taong simple at nangangarap. Balang araw ang aking barong ay 'GUSOT MAYAMAN'

Tags: quotes, personal, education, rantz, crazy


Visitors: 10 | Report Blog
2
Great Artist in the Making
Statistics for Great Artist in the Making
A blog owned by a student studying fine arts majoring in advertising

Tags: tumblr, art, student, crazy, personal


Visitors: 10 | Report Blog
3
Maquoleet!
Statistics for Maquoleet!
Kooly Maquoleet retells a dramatic, action, fantasy, (name a genre) story into an entertaining version that you would love to read.

Tags: makulit, kulit, naughty, crazy, nasty


Visitors: 4 | Report Blog