Blogs on bible


1
FILIPINO CHRISTIANS
Statistics for FILIPINO CHRISTIANS
Prayers, Novena, Rosary, Psalm, Bible, Saints

Tags: prayers, novena, rosary, bible, catholic


Visitors: 3 | Report Blog
2
Ang Tangi Mong Kaaliwan
Statistics for Ang Tangi Mong Kaaliwan
Ipinahahayag ang tangi nating kaaliwan sa buhay at kamatayan na nasa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesu-Kristo.

Tags: Bible, God, Christianity, Reformed, theology


Visitors: 2 | Report Blog