Blogs on bible


1
Ang Tangi Mong Kaaliwan
Statistics for Ang Tangi Mong Kaaliwan
Ipinahahayag ang tangi nating kaaliwan sa buhay at kamatayan na nasa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesu-Kristo.

Tags: Bible, God, Christianity, Reformed, theology


Visitors: 15 | Report Blog
2
I Heart Jesus
Statistics for I Heart Jesus
There is a god-shaped vacuum in the heart of everyone that only God can fill through His son Jesus Christ". -Blaise Pascal

Tags: Christian, Jesus, Faith, bible, praise and worship


Visitors: 1 | Report Blog