Blogs on anti-christ


1
Sa mga Hebreo
Statistics for Sa mga Hebreo
Ano mang sulat na walang lagda ay isang anonymous letter. Iyan ang kalagayan ng "SA MGA HEBREO" na walang lagda may akda. Nguni't higit pang pinaniwalaan ng marami ang mga maling aral na laman nito, kay sa mga aral ni Jesus.

Tags: New Testament, Biblical Errors, Anti-Christ


Visitors: 2 | Report Blog