Blog Posts on poems filipino
Percent:
 
Distinct:
 


“Ampalaya (Ang Filipinas 50 Taon Makatapos ng Bagong Milenyo)” ni Reuel Molina Aguila by The Philippine Literature on Oct 11, 2012Sipi mula sa “Ampalaya (Ang Filipinas 50 Taon Makatapos ng Bagong Milenyo)” ni Reuel Molina Aguila Upang basahin ang kapalaran ng mga bayan, kailangang buklatin ang aklat ng kaniyang kahapon. At dahil diyan ay inuulit namin at uulitin kailanman,...Ancient Filipino Riddles about Animals by The Philippine Literature on Oct 1, 20121. Ania iti pinarsua iti Dios a balin suec a maturog? (Iloc.) Panniqui What thing that God made sleeps with its head down? Bat 2. Pantas ca man, at marunong bumasa at sumulat, aling ibon dito sa mundo ang lumilipad ay sumususo ang anak? (Tag.) Kabag...PANULAT by The Philippine Literature on Sep 28, 2012ni Benigno R. Ramos 1930 Kung ikaw, Panulat, ay di magagamit kundi sa paghamak sa Bayang may hapis, manong mabakli ka’t ang taglay mong tulis ay bulagin ako’t sugatan ang dibdib. Kung dahil sa iyo’y aking tutulungan ang nagsisilait...PAG-IBIG by The Philippine Literature on Sep 26, 2012ni Jose Corazon de Jesus 1926 Isang aklat na maputi, ang isinulat: Luha! Kaya wala kang mabasa kahit isa mang talata; Kinabisa at inisip mulang ating pagkabata; Tumanda ka’t nagkauban, hindi mo pa maunawa. Ang Pag-ibig, isipin mo, pag inisip, n...BAYAN KO by The Philippine Literature on Sep 25, 2012Ang bayan kong Pilipinas Lupain ng ginto’t bulaklak Pag-ibig na sa kanyang palad Nag-alay ng ganda’t dilag. At sa kanyang yumi at ganda Dayuhan ay nahalina Bayan ko, binihag ka Nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad kulungin mo at...KAHIT SAAN by The Philippine Literature on Sep 22, 2012ni José Corazón de Jesús Kung sa mga daang nilalakaran mo, may puting bulaklak ang nagyukong damo na nang dumaan ka ay biglang tumungo tila nahihiyang tumunghay sa iyo. . . Irog, iya’y ako! Kung may isang ibong tuwing takipsilim, nilalapitan ka...Man Upon the Cross by Conrado V Pedrocha by The Philippine Literature on Sep 19, 2012Upon the cross against the hills of the night They nailed the man, and while they speared his breast they made him drink the bile. He bore the pains alone, alone But in the hallowed darkness saw Sweet Mary’s face upturned in grief below. Tears...Hari ng Tondo Lyrics at Upuan Lyrics by The Philippine Literature on Aug 31, 2012HARI NG TONDO GLOC-9 kahit sa patalim kumapit isang tuka isang kahig ang mga kamay na bahid ng galit kasama sa buhay na minana isang maling akala na ang taliwas kung minsan ay tama ang hari ng tondo hari ng tondo baka mabansagan ka na hari ng tondo h...