Blog Posts on pahina' hiligaynon
Percent:
 
Distinct:
 


Panamyaw Gikan sa Pahina’ Hiligaynon by Tumandok on Dec 25, 2011Mga Panamyaw sang mga abyan PAHINA’ HILIGAYNON sang Tumandok:  ” malipayon nga paskwa sa inyo tanan. kabay nga mangin-mahidaeton ang inyo pagsaulog sang pagkatawo sang aton manunubos. mapuno kuntani sang mga pangamuyo ang aton mga tagipu...