Blog Posts on original ilocano music
Percent:
 
Distinct:
 


Naim-imas ti Marunggay No Maal-alaan by pakarso ni asseng on Jun 18, 2012Naim-imas ti Marunggay No Maal-alaanWords: Cles B. RambaudMusic: Ariel S. TabagNalatak a daniw ni Apo Bannawag Editor Cles B. Rambaud ti "Naim-imas ti Marunggay No Maal-alaan" maipanggep iti kinaparabur wenno kinasayaat ti maysa a tao. Inaramatna a m...