Blog Posts on love for the poor and needy
Percent:
 
Distinct:
 


Simpleng Gawa sa mga Dukha… by Definitely Filipino on Jul 9, 2012Sa larangan ng aking propesyon bilang isang Panlipunang Manglilingkod (Social Worker) marami na akong nakaharap na ibat-ibang uri ng tao. Mataas man ang katungkulan sa Gobyerno o sa mga Non- Government agencies, at yong mga sinasabi nating mga mamama...