Blog Posts on impormal
Percent:
 
Distinct:
 


Ang Lider ng Bansa at ang Lider ng Klasrum by Project Quindecim on Mar 12, 2012Hindi ko mapigilang maikumpara ang sarili ko sa presidente ng Pilipinas. Matagal ko nang pinagnilay-nilayan ang bagay na ito, at sa oras na binabasa niyo ito ngayon, handa na akong isaartikulo ang anumang hinanaing ko. Maging ang lider ng klase ay da...