Blog Posts on halimbawa ng tula
Percent:
 
Distinct:
 


Halimbawa ng Tula : Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio by on Jun 21, 2009Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa tinub’ang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala… Walang mahalagang hindi inihandog Ng may pusong m...Halimbawa ng Tula : Pinatutula Ako ni Jose Rizal by on Jun 21, 2009Halimbawa ng Tula : Pinatutula Ako ni Jose Rizal Iyong hinihiling, lira ay tugtugin bagaman sira na’t laon nang naumid ayaw nang tumipa ang nagtampong bagting pati aking Musa ay nagtago narin. malungkot na nota ang nasnaw na him...Halimbawa ng Tula : Ang Awit ni Maria Clara ni Jose Rizal by on Jun 21, 2009Walang kasintamis ang mga sandali sa sariling bayan, Doon sa ang lahat ay pinagpapala ng halik ng araw, May buhay na dulot ang mahinhing simoy na galing sa parang. Pagsinta’y matimyas, at napakatamis ng kamatayan man. Maapoy na halik...Halimbawa ng Tula : Huling Paalam ni Jose Rizal sa salin ni Jose Gatmaytan by on Jun 21, 2009Huling Paalam ni Jose Rizal sa salin ni Jose Gatmaytan Paalam na, sintang lupang tinubuan, Bayang masagana sa init ng araw, Edeng maligaya sa ami’y pumanaw At perlas ng dagat sa dakong Silangan. Inihahandog ko ng ganap [...]...Halimbawa ng ula : Awit Ng Manlalakbay ni Jose Rizal by on Jun 21, 2009Awit Ng Manlalakbay ni Jose Rizal Kagaya ng dahong nalanta, nalagas, Sinisiklut-siklot ng hanging marahas; Abang manlalakbay ay wala nang liyag, Layuin, kalulwa’t bayang matatawag. Hinahabul-habol yaong kapalarang Mailap at hindi masun...