Report

Pagtuturo ng Matematika Para sa Pinoy
Site Details
Current Rank: 28 (Education)
URL: www.mathematicstutorial.blogspot.com
Site Description: mathematics tutorial in Filipino; Pinoy mathematics help; Filipino; Pilipino
Date Joined: Nov 12, 2010

Tags: mathematics, tutorial, Pinoy, Math, homework


Latest Blog Posts

Work Problems in Mathematics
on Apr 6, 2013 in Reciprocal Work Problem in Mathematics Tunay na malaking challenge o problema ang kinakaharap ng mga mag-aaral sa pagsagot ng mga word problems sa Math kapag ito ay isang Work Problem.Ang Work Problem ay isang word problem kung saan dalawa o higit pang tao ang nasasangkot na gumagawa ng i...Distance Word Problem
on Mar 14, 2013 in distance word problem Isa sa mahirap na parte ng pag-aaral sa Math ay ang pag-solve sa mga word problem dahil ito ay nangangailangan ng pag-aalisa o masusing paggamit ng common sense ay imahinasyon. Ang mahirap na bahagi ng pagsagot sa mga word problem ay ang pag-setup ng...Reciprocal of a Number
on Jun 20, 2012 in Maths Tutorial in Filipino math is fun Reciprocal of a number The reciprocal of a number is simply  1/number (1 divided by the number).Ang reciprocal ng isang bilang ay  1/bilang o ang kabaliktaran nito.Image from www.mathisfun.comHalimbawa:Ano ang reciprocal ng mga sumusunod?1)  3 ===>  ...Positive and Negative Exponent
on May 31, 2012 in Positive Integer Negative Interger This tutorial is to evaluate positive and negative exponent. First, let us define exponent.The exponent of a number, called the base, tells us how many times that number is to be multiplied. The exponent is also called the index or power. This is onl...Order of Operations
on Feb 25, 2012 in PEMDAS order of operations Sa unang tingin, tila madali lamang ang isang problema sa matematika kung ang gamit lamang ay ang mga operations na exponent, multiplication, division, addition at subtraction. Sa katutohanan, maraming mag-aaral ang nagkakamali sa pagsagot ng simplen...Basic Operations with Decimals
on Nov 26, 2011 in subtracting decimals mulitplying decimals dividing decimal Adding decimals Ano ba ang tinatawag na decimals?Ang mga bilang na tinatawag na decimals ay yaong mga numerong mas maliit sa isang buo. Ito ay mga bilang na nasa kanang bahagi ng decimal point o period o tuldok. Ang numerong decimals ay praksyon na may denominator n...Word Problem 1 - Profit
on Nov 5, 2011 in Profit World Problem Bago natin masagot ang isang word problem sa Math, nararapat lamang na naiintindihan natin ang bawat salitang Ingles na nakapaloob sa tanong. Kung hindi, tiyak na mali ang ating sagot.Juan is making lanterns  for Christmas. Each lantern costs P2...Basic Operations With Exponents
on Oct 29, 2011 in Rules on Exponents http://www.solving-math-problems.com/exponent-rules-distributive.htmlAng ang exponent?Ang exponent ay ang pinaikling representasyon kung makailan mong i-mumultiply ang magkatulad na bilang o numero. Ang exponent ay ang bilang na nakikita sa itaas ng...Multiplication and Division of Integers
on Oct 29, 2011 in Multiplication of Integers Division of Integers http://mhariati.blogspot.com/2010/11/combined-operations-of-integers.htmlKung marunong kang mag-multiply at mag-divide, madali lamang ang multiplication at division ng integers. Dapat lamang tandaan ang tuntunin para sa SIGN ng resulta (negative o po...ADDITION & SUBTRACTION OF INTEGERS
on Oct 26, 2011 in Subtraction of Integers Addition of Integers http://mathdaily.wordpress.com/tag/integers/Paano ba mag-ADD at mag-SUBTRACT ng INTEGERS?Bago sagutin, dapat nating malaman kung ano ang mga numerong Integers. Ang mga intergers ay mga pamilang na bilang (counting numbers, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ...) n...Statistics
Unique Visitors Today: 0
Page Views Today: 0
Unique Visitors this Week: 15
Page Views this Week: 17
Unique Visitors this Month: 153
Page Views this Month: 159
Total Unique Visitors: 25,864
Total Page Views: 32,728
Total Hits Out: 363

Site Traffic